Aanbod

iNara-Jeugdhulp ondersteunt professionals die beroepsmatig of als vrijwilliger werken met mensen met een andere culturele afkomst. Er is een divers aanbod voor professionals, bestaande uit een training, intervisiebijeenkomsten of consultatie. Dit helpt professionals om hun vaardigheden op het gebied van interculturele communicatie te versterken en de bewustwording van cultuurverschillen te vergroten. Dat helpt professionals om ouders en andere opvoeders te ondersteunen bij de aanpak van specifieke, met migratie en diversiteit samenhangende opvoedvragen en behoeften.

We zijn gespecialiseerd in:

  • Steun bij opgroeien en opvoeden in twee culturen
  • Identiteitsproblemen bij jeugdigen, leidend tot gedrags- of psychische problemen
  • Ouders leren omgaan met de verstandelijke beperking van hun kind
  • Multiproblematiek
  • Criminele jongeren
  • Radicalisering en polarisatie
  • Traumabehandeling
  • Etc……zie verder zorgaanbod