Goede begeleiding is van wezenlijk belang voor alleenstaande minderjarige asielzoekers die zonder ouders of familie in Nederland een nieuw leven opbouwen. De alleenstaande minderjarige vreemdelingen(AMA’s) zijn jong en veerkrachtig. Veel jongeren hebben bij aankomst hoge verwachtingen van hun toekomst. Succes hebben draagt bij aan de eer en het welzijn van de familie. Als die verwachtingen in Nederland niet uitkomen, leidt dat tot extra stress.

Bij een goede en succesvolle begeleiding of behandeling (wegens opgelopen trauma’s) door professionals van iNara-Jeugdhulp en eventuele vrijwilligers zorgen zij ervoor dat jongeren een dagelijkse ritme hebben, een doel en richting in het leven en contact met leeftijdgenoten. Zij kunnen dat niet alleen en ze hoeven dat niet alleen te doen.

Gevolgen van migratie op het kind en gezin

Veel cliënten met een niet-westerse achtergrond zijn afkomstig uit landen waar grootfamilies de belangrijkste samenlevingsvorm én de bron van sociale en emotionele steun zijn. Verzorging, opvoeding en hulpverlening vinden plaats binnen een breed familieverband. Kinderen hebben vaak hechte relaties met meerdere opvoeders en zijn minder afhankelijk van een één-op-één-relatie.

Het wegvallen van de grootfamilie, als gevolg van migratie, kan een bron van stress voor alle gezinsleden zijn. Ouders missen hun steun en toeverlaat (migratie bemoeilijkt overleg met belangrijke familieleden, de bijdrage aan de familieopdracht en de bescherming van familie), kinderen missen opvoeders aan wie ze vaak sterk gehecht waren. De veranderde gezinssamenstelling vereist een opnieuw verdelen van rollen en taken en een herdefiniëring van de gezinsverhoudingen en hiërarchie.

iNara-Jeugdhulp richt zich tijdens de begeleiding en behandeling van deze kinderen en/ of hun ouders of familie zowel op de generalistische diagnose als op de gevolgen van migratie en bieden inzicht en hulp wanneer er sprake is van culturele inpassingsproblemen.