Behandeling

Behandeling Individueel

Binnen INARA vindt behandeling aan jongeren plaats waarbij ook rekening gehouden wordt met eigen achtergrond, cultuur en/of religie. Er zal in samenspraak met het gezin als met de verwijzer behandeldoelen worden opgesteld. Er wordt binnen INARA in bijna allen gevallen systemisch gewerkt, wat betekent dat alle gezinsleden worden betrokken bij de behandeling. De behandeling is gericht op het verbeteren van de relatie tussen ouders, de jongere en overige gezinsrelaties. Tijdens de behandeling wordt er naar toegewerkt om problemen of klachten te verminderen om zo het persoonlijk functioneren te bevorderen.

Uw kind maakt deel uit van uw gezin, waarbij ook overige familieleden betrokken zijn. Maar ook zijn er andere omgevingen zoals de school, vrienden en bijvoorbeeld werk. Uw kind wordt beïnvloedt door al die verschillende bronnen en daarom betrekken wij de verschillende sociale systemen bij onze behandeling.

Onze behandelingen zullen veelal plaatsvinden in de eigen omgeving van de jongere, waardoor het makkelijker is om de ouder/verzorger bij de behandeling te betrekken. Er zijn ook mogelijkheden om zowel de jongere als de ouders op ons kantoor te ontvangen.

Verder maken wij gebruik van o.a. de vragenlijst van het culturele interview en het cultureel venster Jeugdhulpverlening om zo kokervisie tegen te gaan en optimaal begrip te krijgen over de jongere en het gezin.

Enkele voorbeelden van hulpvragen:

 • Specifieke gedragsproblematiek
 • Emotie regulatie
 • Trauma behandeling
 • Psychosomatische klachten
 • Identiteit- en of sekse specifieke hulpvragen
 • Ouder- kindrelatie en gezinsproblemen
 • Cultuur specifieke problematiek
 • Versterken van fysieke en mentale weerbaarheid
 • Vastgelopen in persoonlijk functioneren, school of sociaal leven

Binnen INARA zijn de volgende expertises aanwezig:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Individuele (gedrag) behandeling
 • Contextuele gezinsbehandeling
 • EMDR
 • NET (Narratieve Exposure Therapie)
 • Interculturele hulpverlening
 • Competentiegericht werken
 • IOG (Intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling)
 • Systeemtherapie
 • E-health
 • KIM-methode (Korte Interventie Methode).

Werkwijze:

INARA werkt met haar cliënten vanuit een multidisciplinair team. Door diversiteit onder de doelgroep heeft ons team een multiculturele samenstelling. Indien gewenst kunnen cliënten ook in hun moedertaal, het klassiek Arabisch (Syrisch, Irakees, Libanees, Egyptisch), Marokkaans, Berbers, Turks of Farsi, bejegend worden. Binnen de werkwijze worden op eclectische wijze verschillende behandelvormen op maat toegepast en maken wij ook gebruik van de methode “een taal erbij” (duplo methode), die goed aansluit bij de doelgroep en de problematiek die daarmee samengaat.

Stappen behandeling

 1. Aanmelden
 2. Screening
 3. Intake
 4. Behandeling
 5. Evaluatie
 6. Afronding