Deradicalisering

Alle jongeren worden geconfronteerd met een gepolariseerde samenleving, en kunnen tijdens hun zoektocht naar hun identiteit verstrikt raken in radicale opvattingen. Tijdens deze vervreemding kan een jongere losraken van zijn of haar omgeving en steeds verder af komen te staan van de samenleving. Deze vervreemding kan een gevaar voor de persoon zelf of de omgeving zijn, en zijn of haar toekomst- en ontplooiingskansen beperken. Bij polarisatie waarbij een stem gegeven wordt aan belangen en emoties, helpt het bij de vorming van een eigen identiteit. Jongeren willen graag bij een groep horen. Ze kunnen betrokken raken bij kerken, moskeeën of verenigingen. Dit is een normale ontwikkeling. Het is pas een probleem als polarisatie leidt tot radicalisering.

Preventie van radicalisering is daarom een taak voor iedereen die met jeugd werkt. Veel organisaties in het jeugddomein denken dat zij niets te maken hebben met radicalisering. Echter, voor organisaties die lichte vormen van jeugdhulp bieden, wordt radicalisering vaak pas een thema als zij te maken krijgen met jongeren die al geradicaliseerd zijn. Want leg dan maar eens contact met zo’n jongere.

INARA beschikt over professionals met veel expertise op dat gebied en die getraind zijn in de risicotaxatie bij gewelddadig extremisme en jihadisme. Het zijn professionals die strafrechtelijk onderzoeken doen bij gewelddadig extremisme, radicalisering en jihadisme, maar die ook een goed beeld hebben over de mogelijkheden van de-radicalisering.

Het is de taak van ons allen in de jeugdsector om vroegtijdig signalen op te pakken en te voorkomen dat jongeren afdwalen naar extremistische ideeën.