Kernwaarden

Mensbeeld

We gaan uit van een holistisch mensbeeld waarbij ieder mens een uniek stukje vertegenwoordigt van het geheel, waarvan hij of zij niet los kan worden gezien. Een uniek mens die ergens vandaan komt (wortels), met normen en waarden, grenzen, overtuigingen, familie, religie en tradities. En die ergens naar toe gaat (vleugels) met wensen, dromen, kansen, idealen, doelen en verlangens. Beide horen met elkaar in balans te zijn.

Verbinden

Verbonden zijn met de vertrouwde omgeving is voor veel van onze cliënten van belang. Naast het bieden van hulp, gaan onze medewerkers daarom in gesprek met cliënten en het sociale netwerk om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften en wensen. Voor de migranten die nog niet lang in Nederland wonen, wordt er ook gekeken of er voorzieningen of burgerinitiatieven zijn in hun wijk die bij kunnen dragen aan de kwaliteit van hun leven.

Gelijkwaardigheid

Ieder mens heeft een beperking, maar ook een talent. Samen versterken wij elkaar en samen maken wij het verschil. We combineren onze kwaliteiten en bundelen onze krachten. Wij dagen elkaar uit het beste in onszelf naar boven te halen. Plezier en enthousiasme zijn hierbij onze kernwoorden.

In het hier en nu, in de realiteit, ontmoeten we elkaar, tonen we veerkracht en hebben we de kans om maximaal van waarde te zijn, waarbij iedere leeftijdsfase zijn eigen vorm van autonomie en uitdagingen heeft.

Respect

Respect ontvangen we door respect te geven. Respect betekent dat je de ander in zijn waarde laat, ook in zijn anders-zijn. Respect voor ieders eigenheid. Respect voor talenten en beperkingen. Respect voor de grenzen van de ander en waar die grenzen liggen voor de ander in relatie tot jou. Respect betekent ook eerlijkheid. Eerlijkheid is het benoemen van gedrag en handelingen. Respect betekent ook het uitspreken van verwachtingen. Zonder uitgesproken verwachtingen ontstaan teleurstellingen. Respect vraagt rust. Rust bereiken we door duidelijkheid over afspraken, de manier waarop we met elkaar omgaan, de dagindeling en regelmaat.

Rust bereiken vergt professionaliteit van begeleiders en behandelaars. Professionaliteit betreft kennis en kunde. Hiervan uit biedt de professional begeleiding aan de jongeren en ouders. De begeleider kent zijn persoonlijke kwaliteiten en valkuilen en zet zijn kwaliteiten in. INARA biedt ruimte aan jongeren en personeel om zichzelf te blijven ontwikkelen.