Migrantenkinderen

Bij kinderen is het van belang om zo vroeg mogelijk of zelfs preventief hulp te bieden, zodat ernstige problemen voorkomen kunnen worden en het (jonge) kind en zijn gezin en/of familie verder op eigen kracht kunnen functioneren. Wanneer er bij een kind sprake is van een ontwikkelings- of opvoedingsprobleem, behandelen wij het kind, gezin en/of de familie middels interculturele systemische therapie.

Dit betekent dat wij het probleem behandelen samen met de personen die belangrijk zijn voor het kind, dat we de problemen benaderen vanuit een brede context en dat wij daarbij altijd rekening houden met culturele aspecten. Wanneer er sprake is van migratie (in het recente of verre verleden) houden wij rekening met de gevolgen van migratie voor het kind.

De basis van de relatie- en communicatie problemen tussen ouders en kind ligt in de ontwikkeling van verschillende visies van gezinsleden op de gezinsproblemen. De verschillende visies zijn ontstaan doordat de ouders zich sterk verbonden voelen met hun eigen culturele (migranten) achtergrond terwijl het kind meer blootgesteld is aan, en open staat voor, de opvattingen, normen en waarden zoals deze gelden in de Nederlandse cultuur.