Vluchtelingen

Bij de begeleiding en behandeling van vluchtelingen speelt niet alleen de overgang naar een ander land een grote rol. Er is vaak veel meer aan de hand dan de gevolgen van de migratie en het verlies van vertrouwde contexten. Veel vluchtelingen hebben te maken gehad met vervolging, marteling, politieke wraakacties, bedreiging van achtergebleven families, etc. Er is bijna altijd sprake van een trauma. Daar komt bij dat sommige vluchtelingen moeten leven met onzekerheid over het verblijf in het nieuwe land. Migranten met traumatische ervaringen hebben vaak schijnbaar psychiatrische klachten.

Regelmatig gaat het dan om drie of vier levensfaseovergangen die zich tegelijkertijd manifesteren.
Doordat het verleden extreem pijnlijk is en de toekomst onzeker, treden over het algemeen extra complicaties op bij het begeleiden en behandelen van vluchtelingen. Dit hangt vaak samen met een diepgewortelde angst voor de ander en een groot wantrouwen dat de vluchteling – vanuit overlevingsdrang – heeft opgebouwd. De eerste stap om tot een succesvolle begeleiding c.q. behandeling te komen is dat te doorbreken. De Narratieve Exposure Therapie (NET), voorziet onder andere hierin. Vertrouwen winnen is de kern. En daarvoor is het interculturele inzicht van groot belang.