Opgroeien tussen twee culturen
is niet altijd even makkelijk.

INARA B.V. biedt interculturele begeleiding, behandeling en diagnostiek. De hulpverlening is gericht op mensen met een andere culturele afkomst die al langer of sinds kort in Nederland wonen (migranten, asielzoekers en statushouders). Inara B.V. werkt met haar cliënten vanuit een multidisciplinair team. Door diversiteit onder de doelgroep heeft ons team dan ook een multiculturele samenstelling. Indien gewenst kunnen cliënten ook in hun moedertaal, het klassiek Arabisch (Syrisch, Irakees, Libanees, Egyptisch), Marokkaans, Berbers, Turks of Farsi, bejegend worden.

INARA B.V. betekent verlichting, ontplooiing, groeien en bloeien. Verlichting voor het leven; Ontplooiing van persoonlijke talenten, vaardigheden en competenties; Groeien in het gevoel, gedrag en in gedachten; Bloeien van het hart en ziel. Door het op maat bieden van begeleiding of behandeling, wordt de eigen veerkracht versterkt en het stelt jeugdigen en ouders in staat om hun levensgenot en -geluk terug te krijgen.

Men krijgt meer zelfvertrouwen, meer energie, minder stress en uiteindelijk meer plezier in het leven. Tevens worden de psychische klachten verminderd en escalaties kunnen worden voorkomen door het aanleren van vaardigheden. Het verbeteren van het welbevinden draagt bij aan de kwaliteit van leven en de integratie en participatie in de Nederlandse samenleving.