Interculturele hulpverlening

Het ambulant team van INARA kent een multiculturele- en een multidisciplinaire samenstelling. De hulpverleners hebben hun eigen expertise en op wens van de cliënt wordt er de mogelijkheid geboden in de eigen taal te communiceren. INARA levert interculturele hulpverlening waarbij de hulpverleners met kennis en kunde en door cultuursensitief te handelen veel misverstanden vroegtijdig voorkomen kunnen worden en er een gezonde hulpverleningsrelatie gecreëerd wordt.

De cliëntcasus wordt binnen het multidisciplinair team expliciet vanuit de culturele invalshoeken bekeken en geanalyseerd wat de kwaliteit van de zorg ten goede komt.