Werken bij Inara

Vacatures

Werken bij Inara betekent kiezen voor diversiteit. Samen in een sterk en een multicultureel team, met respect voor elkaar, de beste cliëntenzorg leveren. Met elke dag uitdagingen en voldoende mogelijkheden om op persoonlijk en professioneel vlak te groeien.

Op dit moment zijn er geen vacatures 

Stage

Inara heeft regelmatig stageplaatsen voor HBO Social Work, SPH, Pedagogiek en WO studenten klinische (ontwikkelings-) psychologie en orthopedagogiek. Bij Inara kunnen stagiaires in een aangenaam leerklimaat en onder deskundige begeleiding kennis maken met cultuursensitieve behandeling en diagnostiek.

Afstudeerprojecten

Inara biedt stagiaires de mogelijkheid voor een afstudeeronderzoek binnen Inara. HBO-afstudeerprojecten bestaan uit concrete opdrachten die zelfstandig worden uitgevoerd. De formulering van de opdracht gebeurt altijd in goed overleg met de afdeling waar het project wordt uitgevoerd.

WO-masteronderzoek kan eventueel in combinatie met een WO-stage worden uitgevoerd.