Behandeling

Binnen INARA vindt behandeling aan jongeren plaats waarbij ook rekening gehouden wordt met eigen achtergrond, cultuur en/of religie. Ouders en/of het kind kan een hulpvraag hebben. Er zal dan vervolgens in samenspraak met het gezin als met de verwijzer behandeldoelen worden opgesteld.

Enkele voorbeelden van hulpvragen:

· Specifieke gedragsproblematiek
· Emotie regulatie
· Traumabehandeling
· Psychosomatische klachten
· Identiteit- en of sekse specifieke hulpvragen
· Ouder-kindrelatie en gezinsproblemen
· Vastlopen in dagelijks functioneren

Wanneer de hulpvraag helder is of de behandeldoelen zijn opgesteld met de verwijzer, kan er een aanmelding worden gedaan. De stappen die daarna volgen om behandeling op gang te zetten, zijn als volgt:

1. Aanmelden
2. Screening
3. Intake
4. Matching
5. Behandeling
6. Evaluatie
7. Afronding

Wij matchen vervolgens een type behandeling bij de betreffende hulpvraag. Binnen INARA zijn de volgende expertises voor behandeling aanwezig:

· Cognitieve gedragstherapie
· Contextuele gezinsbehandeling
· Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
· Imaginaire Exposure Therapie (IET)
· Narratieve Exposure Therapie (NET)
· Intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling (IOG)
· Systeemtherapie
· E-health

Systemische werkwijze

Er wordt binnen INARA in bijna allen gevallen systemisch gewerkt, wat betekent dat alle gezinsleden worden betrokken bij de behandeling. De behandeling is gericht op het verbeteren van de relatie tussen ouders, de jongeren en overige gezinsrelaties. Tijdens de behandeling wordt ernaar toegewerkt om problemen of klachten te verminderen om zo het persoonlijk functioneren te bevorderen.

Uw kind maakt deel uit van uw gezin, waarbij ook overige familieleden betrokken zijn. Daarentegen zijn er andere omgevingen zoals de school, vrienden en bijvoorbeeld werk. Uw

kind wordt beïnvloed door al die verschillende bronnen en daarom betrekken wij de verschillende sociale systemen bij onze behandeling.

Onze behandelingen zullen veelal plaatsvinden in de eigen omgeving van de jongere, waardoor het makkelijker is om de ouder/verzorger bij de behandeling te betrekken. We houden hierdoor een ambulante werkhouding aan. Er zijn ook mogelijkheden om zowel de jongere als de ouders op onze kantoren (Breda of Roosendaal) te ontvangen.

Verder maken wij gebruik van o.a. de vragenlijst van het culturele interview en het cultureel venster Jeugdhulpverlening om zo kokervisie tegen te gaan en optimaal begrip te krijgen over de jongere en het gezin.

Interculturele werkwijze

INARA werkt met haar cliënten vanuit een multidisciplinair team. Door diversiteit onder de doelgroep heeft ons team een multiculturele samenstelling. Indien gewenst kunnen cliënten ook in hun moedertaal bejegend worden:

· Klassiek Arabisch (Syrisch, Irakees, Libanees, Egyptisch),
· Marokkaans (Darija of Berbers)
· Turks
· Dari
· Farsi
· Koerdisch (Turks of Irakees)

Binnen de werkwijze worden op eclectische wijze verschillende behandelvormen op maat toegepast en maken wij ook gebruik van de methode “een taal erbij” (duplo methode), die goed aansluit bij de doelgroep en de problematiek die daarmee samengaat.