Ik ben een ouder

Opvoeden is niet altijd even makkelijk. Misschien omdat er veel ruzie is thuis of u maakt zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Kinderen hebben ouders nodig die regels en grenzen stellen, omdat ze dat zelf nog niet kunnen. Die regels en grenzen geven kinderen houvast, regelmaat, duidelijkheid en veiligheid. Toch houden kinderen zich niet altijd aan die regels en gaan ze over grenzen heen. Dat hoort nu eenmaal bij het opgroeien. En soms zijn de regels en grenzen niet duidelijk voor het kind.

Wij ondersteunen ouders bij de opvoeding en houden daarbij ook rekening met eigen taal, cultuur en geloofsovertuiging.

We gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe we u kunnen helpen.

Je kunt ons altijd mailen: info@inara-jeugdhulp.nl

Of bellen naar: 06-33611559   of   06-31234440